CERTYFIKACJA THATCHAM

Od lat 90. XX wieku Thatcham Research jest pionierem w obszarze bezpieczeństwa pojazdów. Firma wprowadziła tzw. New Vehicle Security Assessment (NVSA), system oceny bezpieczeństwa pojazdów. W tym celu Thatcham zdefiniował kategorie oraz porównawcze kryteria oceny. Z biegiem czasu oceny Thatcham stały się punktem odniesienia w branży.

Ich kontrola bezpieczeństwa jest uznawana za jedną z najbardziej surowych w branży. Zakłady ubezpieczeń w Wielkiej Brytanii (UK) i Holandii (NL) udzielają rabatów klientom korzystającym z produktów zabezpieczających, certyfikowanych przez Thatcham.

DISKLOK jest zgodny z kryteriami Thatcham kategorii 3.

Niestety, ten certyfikat dotyczy tylko Holandii (NL) i Wielkiej Brytanii (UK).