Usługa

Jesteśmy europejskim dostawcą “Blokady kierownicy DISKLOK” w wariancie przeznaczonym dla pojazdów do ruchu lewostronnego (pojazdów kontynentalnych). Prosimy o kontakt z nami, jeśli zauważą Państwo jakieś nieprawidłowości lub będą mieli propozycje dotyczące poprawy naszych usług serwisowych. Odpowiemy na zapytania mailowe w Państwa języku ojczystym. Prosimy o zrozumienie, że w tym celu użyjemy tłumacza Google. Rozmowy telefoniczne możemy prowadzić jedynie w języku angielskim. Preferujemy zatem zapytania mailowe, na które odpowiadamy niezwłocznie.

Rejestr DISKLOK

Zarejestruj się w serwisie DISKLOK, aby później skorzystać z rozszerzonej gwarancji i zamówić kluczy.

Gwarancja

Tutaj znajdziesz wszystkie informacje dotyczące sposobu zgłaszania i rozliczania roszczenia gwarancyjnego.

Odwołanie / zwrot

Jeśli chcesz zwrócić DISKLOK, znajdziesz tu wszystkie niezbędne informacje.