Rejestracja produktu

Aby mogli Państwo korzystać z DISKLOKA przez całe życie, oferujemy Państwu – także po
nabyciu produktu – obejmującą całą Europę obsługę serwisową świadczoną przez nasze
niemieckie centrum serwisowe.

Usługa obejmuje:

  1. Infolinię serwisową dostępną przez telefon, faks, e-mail – w przypadku jakichkolwiek problemów związanych z produktem DISKLOK
  2. Internetowe centrum serwisowe dostępne na stronie Disklok-4.PL
  3. Serwis naprawczy zajmujący się rozwiązywaniem problemów nieobjętych gwarancją
  4. Serwis gwarancyjny

Aby możliwe było świadczenie przez nas wszystkich niezbędnych usług, należy zarejestrować
produkt wypełniając formularz rejestracji, dzięki czemu otrzymają Państwo 3-letnią
gwarancję na DISKLOK.

Należy pamiętać, że nie świadczymy żadnych usług dla bezpośrednich nabywców od Amazon ani innych dostawców!

Rejestracja on-line

8 + 0 = ?